• پرداخت هزینه پزشکی بخش مالیاتی تیرماه94

      پرداخت هزینه پزشکی بخش مالیاتی تیرماه94


      • ۱۱:۱۵ ۱۳۹۸/۳/۶
      باطلاع بازنشستگان و موظفین محترم میرساند هزینه های پزشکی بخش مالیاتی (تهران و استانها) مربوط به تیرماه1394 بحساب حقوقی آنان در تاریخ 94/6/7واریز گردید.