• پرداخت هزینه پزشکی بخش مالیاتی مرداد94

      پرداخت هزینه پزشکی بخش مالیاتی مرداد94


      • ۱۱:۱۶ ۱۳۹۸/۳/۶
      باطلاع همکاران بازنشسته و موظفین بخش مالیاتی (تهران و استانها) میرساند : هزینه پزشکی مرداد ماه 94 در تاریخ 94/7/5 بحساب حقوقی آنان واریز گردید.