• تکریم بازنشستگان

       در روز 25ذیحجه (روز تکریم از بازنشستگان)کانون بازنشستگان استان با دعوت از همکاران این همایش را در سالن اجتماعات اداره کل امور مالیاتی برگزار نمود.  ...

      • ۱۰:۳۴ ۱۳۹۸/۷/۱۴
       در روز 25ذیحجه (روز تکریم از بازنشستگان)کانون بازنشستگان استان با دعوت از همکاران این همایش را در سالن اجتماعات اداره کل امور مالیاتی برگزار نمود.