• جوایز دانش آموزان و دانشجویان

   قابل توجه اعضاء محترم کانون بازنشستگان وموظفین                                 

         چون در نظر است طبق روال گذشته اقداماتی به منظور تشویق فرزندان بازنشسته عضو کانون و همچنین موظفین در مقاطع تحصیلی(ابتدائی دوره اول و دوم متوسطه)در سال تحصیلی 98-97 و همچنین قبول شدگان ورودی سال 98 دانشگاهها (دولتی، آزاد، پودمانی و پیام نور) در مقاطع تحصیلی دکتری، کارشناسی ارشد،کارشناسی و کاردانی انجام پذیرد،

    

   • ۱۰:۵۰ ۱۳۹۸/۷/۱۴

   قابل توجه اعضاء محترم کانون بازنشستگان وموظفین                                 

         چون در نظر است طبق روال گذشته اقداماتی به منظور تشویق فرزندان بازنشسته عضو کانون و همچنین موظفین در مقاطع تحصیلی(ابتدائی دوره اول و دوم متوسطه)در سال تحصیلی 98-97 و همچنین قبول شدگان ورودی سال 98 دانشگاهها (دولتی، آزاد، پودمانی و پیام نور) در مقاطع تحصیلی دکتری، کارشناسی ارشد،کارشناسی و کاردانی انجام پذیرد، لذا با توجه به جدول امتیازبندی دانش‌آموزان ممتاز و مدارک لازم در مورد قبول شدگان دانشگاهها توجه متقاضیان را به موارد ذیل جلب می‌نماید:

   1-تکمیل دقیق فرم درخواست اهداء جایزه.

   2-مدارکی که ناقص و با شرایط اعلام شده در جدول امتیازبندی و این اطلاعیه مغایرت داشته باشد از نظر کانون قابل بررسی و رسیدگی نمی‌باشد.

   3-همکارانی که در سازمان امورمالیاتی خدمت می‌نموده‌اند و از تاریخ 1/5/81 به‌بعد بازنشسته شده باشند، مالیاتی تلقی و در غیر این صورت غیرمالیاتی محسوب می‌شوند.

   4-همکارانی که از ابتدای سال 1398 بازنشسته شده باشند مشمول این دستورالعمل نمی‌باشند.

   5-اهداء جایزه فقط به یک فرزند تعلق می‌گیرد.(به استثنای فرزندان دوقلو).

   6- متقاضیان واجد شرایط در تهران و شعب استانها می‌بایست مدارک خود را در اسرع وقت و                     حداکثر تا تاریخ30/9/98 به کانون مرکزو شعب استها تحویل دهند. ضمناً مهلت مذکور تمدید نخواهد شد.

   7-فرزندان پسر و دختر بازنشستگان و وظیفه بگیر در صورتی که ازدواج نموده باشند مشمول این اطلاعیه نمیباشند.

   8-بازنشستگان و موظفین در صورتیکه فرزندشان در دانشگاه قبول شده‌اند میبایست فتوکپی صفحات کامل شناسنامه فرزندشان را ضمیمه فرم درخواست اهدا جوایز نمایند.

   9-ضمناً شماره حساب بانک ملی خود را نیز اعلام نمایند.

   10-توضیح مهم اینکه اهداء جوایز در صورت موافقت و تامین اعتبار از طرف وزارت متبوع و سازمان امورمالیاتی کشور خواهد بود و در غیر این صورت کانون تعهدی نخواهد داشت.

   «مسئولیت تطبیق مدارک تحصیلی با شرایط اعلام شده دراستانها بعهده هیئت مدیره شعب می‌باشد.»

   مدارک لازم جهت مقطع ابتدایی- دوره اول و دوم متوسطه و قبولی دانشگاهها

   اصل کارنامه و یا کپی کارنامه که به مهر و امضاء محل تحصیل رسیده باشد.

   برای قبول شدگان دانشگاهها : اصل گواهی قبولی و اشتغال به تحصیل با درج مهر دانشگاه مربوطه الزامی می‌باشد.

   تصویر آخرین حکم بازنشستگی یا وظیفه بگیر

   *از شعب استانها درخواست می‌شود این اطلاعیه را جهت اطلاع همکاران در تابلو اعلانات نصب نمایند.

   ابتدایی در یکسال تحصیلی

   دوره اول متوسطه

   دوره دوم متوسطه

   قبولی دانشگاه کاردانی، کارشناسی،

   قبولی دانشگاه ارشد و دکتری

   اول

   دوم

   سوم

   چهارم

   پنجم

   ششم

   معدل کل 18

   معدل کل17

   دولتی،آزاد، پودمانی،پیام نور

   دولتی،آزاد، پودمانی،پیام نور

   خیلی خوب

   خیلی خوب

   خیلی خوب

   خیلی خوب

   خیلی خوب

   خوب

                                                                                              محمدرضا رضائیان

                                                                        مدیرعامل