• قابل توجه همکاران بازنشسته

   درود خداوند بر شما و خاندان محترمتان باد. کانون لازم می‌داند که نکات زیر را جهت اطلاع اعلام نماید:

   1)       کانون از تشکیل کانون مستقل بازنشستگان سازمان امور مالیاتی استقبال می‌نماید و نهایت همکاری را بعنوان مشاور و یا راهنما اعلام می‌دارد.

   2)       کانون موجود جهت کلیه همکاران بازنشسته اعم از وزارت متبوع و سازمان امور مالیاتی فعالیت می‌نماید و جالب است بدانید که سه نفر از اعضاء هیئت مدیره خاک خورده پرونده‌های مالیاتی هستند فقط تفاوت در زمان بازنشستگی آنهاست(بازنشسته قبل از سال 1380)

   3)       کانون در تمام موارد پرداختی‌های موردی جهت همسان‌سازی وپرداخت به موقع با سازمان امور مالیاتی مکاتبه و مذاکره داشته و دیر و زود شدن ویا عدم پرداخت‌ها متوجه سازمان می‌باشد.

   4)       همکاران کانون با حداقل دریافتی سالهاست که با جان و دل درجهت اهداف کانون فعالیت می‌نمایند . همکاران در تمام طول مدت اپیدمی کرونا و درزمان کشت و کشتار 800 نفری در کانون حضور داشته و فعالیت می‌کردند.

   5)       طبق اساسنامه کانون بازنشستگان، اعضاء هیئت مدیره و بازرسان حق دریافت هیچگونه وجه، حتی حق ایاب و ذهاب را ندارند و انجام وظیفه آنان افتخاری می‌باشد.

   6)       حق عضویت دریافتی از اعضاء برای تامین هزینه‌های اداری وحقوق کارکنان (بجز اعضاء هیئت مدیره و بازرسان) در یک حساب جاری (بدون تعلق سود)نگهداری می‌شود و در صورت انصراف حق عضویت قابل استرداد نخواهد بود.

   7)       کمافی السابق کانون پیگیر درخواست هزینه‌های پزشکی بازنشستگان سازمان می‌باشد و همچنین در حال مذاکره و پیگیری موضوع بیمه اکمل فرزندان و وظیفه بگیران سازمان امور مالیاتی در بیمه آسیا می‌باشد.

   8)       اکنون چنانچه همکاران بازنشسته سازمان از فعالیت‌های کانون رضایت ندارند و خواستار عدم عضویت می‌باشند، با استرداد کارت شناسایی عضویت خود رالغو نمایند.

   9)       اکنون که پایان سال است و کارکنان کانون تمام مدت در خدمت اعضاء بوده‌اند و باید کلیه حقوق و مزایای خود را دریافت نمایند مواجه با صدور فتوای شرعی حرام از طرف متشرعین گردیدند که معلوم نیست مجوزفتوا را از کدام مرجع تقلید دریافت نمودند. کانون مسئولیت این امر را متقبل میگردند و به این قبیل فتواها اعتباری قائل نخواهد بود.

   10)       کانون تا زمان تشکیل مجمع عمومی حداکثر تا 15 تیر ماه سال 1401 مشروط به موافقت ستادمبارزه با کرونا با قدرت به فعالیت خود ادامه خواهد داد و با انتخاب هیئت مدیره جدید با افتخار دست هیئت مدیره جدید را می‌فشارد و برای نامبردگان آرزوی موفقیت می‌نماید.

   11)       ضمناًشرکت تعاونی خدمات و پشتیبانی و شرکت تعاونی مسکن بازنشستگان دارای اساسنامه وهیئت مدیره جداگانه براساس قانون ثبت شرکتها و موسسات تجاری تشکیل گردیده اند وهمچنین صندوق قرض الحسنه دارای هیئت امناء بوده و فعالیت هر سه مورد ارتباطی به کانون بازنشستگان ندارد.

    

   هیئت مدیره کانون بازنشستگان

   وزارت امور اقتصادی و دارایی

   • ۱۰:۵۶ ۱۴۰۰/۱۲/۴

   هیئت مدیره کانون بازنشستگان

   وزارت امور اقتصادی و دارایی