• آغاز ثبت نام بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی

   بازنشستگان و مستمری بگیرانی که قصد ثبت نام بیمه تکمیلی برای خود و افراد تحت تکفل را دارند به آدرس ذیل مراجعه نمایند

   www.kabta.ir

   • ۱۲:۳۵ ۱۴۰۱/۸/۲۳

   بازنشستگان و مستمری بگیرانی که قصد ثبت نام بیمه تکمیلی برای خود و افراد تحت تکفل را دارند لطفا به سایت اعلام شده مراجعه نمایند.
  سرویس عکس:
  آغاز ثبت نام بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی 1